Fod Sociale Zekerheid en Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

FOD SOCIALE ZEKERHEID

Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen? Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Ben je jonger dan 65 jaar en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT).

Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap invloed op je zelfredzaamheid?
Dan heb je misschien wel recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

De FOD Sociale Zekerheid -DG Personen met een handicap beslist ook over de toekenning van een parkeerkaart of een verminderingskaart voor het openbaar vervoer.

Voor aanvragen van deze tegemoetkomingen of van een parkeerkaart kan je zoals voorheen terecht in het Sociaal Huis.

Heb je daarnaast nog vragen, moeilijkheden of problemen in je contacten met de FOD Sociale Zekerheid ? Wil je meer  uitleg krijgen over je rechten of weten hoe het met je dossier gesteld is ? Wil je uitleg waarom een bepaalde beslissing is genomen of weet je de weg niet naar de juiste regionale en lokale diensten of verenigingen voor personen met een handicap ?

Voortaan kan je elke tweede maandagnamiddag van de maand tussen 13 u en 16 u een afspraak maken met de maatschappelijk werker van de FOD Sociale Zekerheid in het Sociaal Huis.

Contacteer onze onthaalmedewerkers op het telefoonnummer 054 89 04 70 of via sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be. Je kan ook langs komen in het Sociaal Huis.

 

DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN (DOP)

Het Sociaal Huis wordt vanaf 2016 een contactpunt van de Dienst Ondersteuningsplan (DOP).

Bij de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) kan je terecht indien je een beperking of vermoeden van beperking hebt en vragen hebt rond het organiseren van je leven (wonen, werken, opleiding, vrije tijd,…)

Het is niet altijd gemakkelijk om uit te zoeken welke keuzes je wilt maken in je leven, welke en hoeveel ondersteuning je hiervoor nodig hebt en wie deze best kan geven.

Samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn, helpt de dop-medewerker jou om jouw wensen en vragen duidelijk in kaart te brengen. Dit doen ze door hierover te spreken samen met jou en de mensen die voor jou belangrijk zijn (familie, vrienden, buren, kennissen, etc.). Ze ondersteunen je gratis voor een periode van maximaal één jaar en maken een plan dat een antwoord geeft op je vragen en waar je zelf – samen met je steungroep – verder mee aan de slag kunt.

Een afspraak maken met DOP ?

Contacteer onze onthaalmedewerkers op het telefoonnummer 054 89 04 70 of via sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be. Je kan ook langs komen in het Sociaal Huis.

 

 

Vanaf 11 april nieuwe aanvraagprocedure voor personen met een handicap: sneller, persoonlijker en eenvoudiger

Vanaf 11 april verandert de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) haar aanvraagprocedure. De ingewikkelde papieren aanvraag wordt vervangen door een kortere online vragenlijst.

Wat verandert er concreet voor jou?

  • Je kan vanaf 11 april zelfstandig (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op www.myhandicap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.
  • Je hoeft geen papieren formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft  enkel de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-Generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem/haar de medische informatie opvragen.

 

Wil je hulp?

  • Dan kan je terecht bij het Sociaal Huis waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst.
  • Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800/987 99. Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u. Je kan ook terecht op een zitdag van de DG Personen met een handicap in jouw gemeente. Een overzicht van de zitdagen vind je op www.handicap.belgium.be  

 

Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag.  De nieuwe manier van werken moet er voor zorgen dat je aanvraag op termijn sneller, eenvoudiger en persoonlijker wordt behandeld.  

Memo: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:

  • Je identiteitskaart;
  • Je bankrekeningnummer;
  • De naam van je behandelend arts.

 Meer info: www.handicap.belgium.be

 


© 2016 Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 59 61 61 - info@galmaarden.be | Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]