Sociale verzekeringen (RSVZ) en pensioenen

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
brengt ter kennis dat de zitdagen voor inlichtingen over jouw sociaal statuut niet meer doorgaan in het Sociaal Huis, Marktplein 19 in Galmaarden sinds 1 oktober 2015.
 
Toch blijven zij ter beschikking van de burgers, die hen kunnen contacteren door middel van hun verschillende communicatiekanalen:
  • Geraardsbergen – Sociaal Huis - Kattestraat 27: 1ste vrijdag van de maand, 9u-12u (laatste bezoeker wordt geholpen om 11.30 u) en 13u-15.30u;
  • Halle – Stadhuis – Oudstrijdersplein 18: 3de donderdag van de maand, 9u-12 u (laatste bezoeker wordt geholpen om 11.30u) en 13u-15.30u;
  • onthaal in onze gewestelijke kantoren (alle werkdagen);
  • via telefoon op de gratis Pensioenlijn 1765;
  • het online pensioendossier, mypension.be, dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk is;
  • onze website www.rvp.fgov.be;
  • per brief.

Zitdag van de Rijksdienst voor pensioenen
 
Vanaf 15 maart 2016 en vervolgens elke 3de dinsdag van de maand (behalve in de maanden juli, augustus en november) zal er van 9 uur tot 12 uur een zitdag plaatsvinden.
Deze gaat door in het Sociaal Huis, Marktplein 19 in Galmaarden.