Sitemap

 
Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
Navigatie (hoofd)
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse Bestuur & OrganisatieBestuur & Organisatie
Collapse BestuurBestuur
Collapse CollegeCollege
Burgemeester
Eerste Schepen
Tweede Schepen
Derde Schepen
Vierde Schepen
OCMW Voorzitter - Schepen
Collapse GemeenteraadGemeenteraad
Gemeenteraadsagenda
Gemeenteraadsbesluiten
Leden
Collapse OrganisatieOrganisatie
Gemeentesecretaris
Financieel Beheerder
Burgerzaken
Financiële zaken
Grondgebiedzaken
Onthaal
Interne Zaken
Vrije Tijd
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Collapse Vrije TijdVrije Tijd
Collapse BibliotheekBibliotheek
Activiteiten
Bib on-line
Interbibliothecair leenverkeer (IBL)
Leesgroep
Nieuws uit de Bib
Reglement
Wisselcollecties
Collapse CultuurCultuur
Collapse Gemeenschapscentrum BaljuwhuisGemeenschapscentrum Baljuwhuis
Contact
Historiek
Collapse Cultureel aanbodCultureel aanbod
In Galmaarden
In de regio
Collapse CultuurraadCultuurraad
Doelstelling & samenstelling
Bronzen Urbanus
Dorpsdichters
Subsidies
Verenigingen
Erkenning gemeentelijke verenigingen
Evenementenaanvraag
Collapse Gemeentelijke InfrastructuurGemeentelijke Infrastructuur
Overzicht gemeentelijke socioculturele infrastructuur
Gemeenschapscentrum Baljuwhuis
De Notelaar
Willem Tell
TRB
Sportcentra
Collapse JeugdJeugd
Algemene informatie
Feesten en fuiven in Galmaarden
Jeugdlinks
Jeugdraad
Jeugdwerk
Jeugdlokaal
Lokaal Overleg Kinderopvang
Kinderopvang
Muziekacademie
Speelplein
Speelpleinwerking
Subsidies
Verenigingen
Vormingscursussen
Collapse SportSport
Fiets- en Mountainbikeroutes
Gebruikersvergoeding, huishoudelijk reglement en aanvraagformulier gebruik infrastructuur
Infrastructuur
Jeugdsportgids
Collapse SportraadSportraad
Doelstellingen & Vergaderingen
Sportprijs en kampioenenviering 2016
Sportregiowerking Pajottenland
Verenigingen
Subsidies
Collapse ToerismeToerisme
Collapse BezienswaardighedenBezienswaardigheden
Gebouwen
Monumenten en Standbeelden
Musea & Erfgoed
Pauwelviering
Historiek
Logementen
Recreatie
VVV Markvallei
Wetgeving overnachting en kamperen
UiT in Galmaarden
Collapse Wonen & LevenWonen & Leven
Collapse AfvalbeleidAfvalbeleid
Afvalkalender
Containerpark
Huisvuilzakken
Sluikstorten
Collapse Bouwen & VerbouwenBouwen & Verbouwen
Kadaster
Verkavelingen
Ruimtelijk structuurplan
Stedenbouwkundige vergunningen
Bestemmingsplannen
Collapse BurgerzakenBurgerzaken
Adoptie
Adreswijzigingen
Beroepswijzigingen
Donorschap
Geboorte
Echtscheidingen
Eensluidend verklaren van afschriften, wettiging van handtekening
Huwelijken
Elektronische Identiteitskaart (eID of EIK)
Inlichtingen bevolkingsregister
Internationale Reispassen
Kerkhoven
Mijn dossier
Nationaliteitskeuze, naturalisatie, vreemdelingenzaken
Overlijden
Collapse Rijbewijzen & voorlopige rijbewijzenRijbewijzen & voorlopige rijbewijzen
Voorlopig rijbewijs
Rijbewijs
Internationaal rijbewijs
Samenwonen
Uittreksels Burgerlijke Stand
Uittreksels uit het strafregister
Wilsverklaring (voorafgaande) euthanasie
Wilsverklaring teraardebestelling
Collapse HuisvestingHuisvesting
Huren & Verhuren
Premies
Woonwinkel Pajottenland
Belastingen en retributies
Collapse MobiliteitMobiliteit
De Lijn
Mobiliteitscentrale aangepast vervoer (MAV)
N.M.B.S.
Collapse OmleidingenOmleidingen
Geplande wegenwerken
Evenementen
Collapse NatuurbeheerNatuurbeheer
Collapse Milieuadviesraad (MAR)Milieuadviesraad (MAR)
Doelstellingen & Vergaderingen
Reglement Groene Pluim
Collapse PesticidenPesticiden
Gezinnen
Professionele terreinbeheerders
Collapse Openbaar Groen & DierenOpenbaar Groen & Dieren
Dieren
Kapvergunningen
Collapse SubsidiesSubsidies
Groenbemesting
Alternatieve en duurzame energiebronnen
Verenigingen
Collapse Openbare WerkenOpenbare Werken
Nutsvoorzieningen
Collapse WegenwerkenWegenwerken
Belangrijke links
Hollestraat-Scheibeekstraat
Nemerkendries - Ketelbaan
Vergunningen
Ondergrondse vervoerspijpleidingen
Situering
Collapse OnderwijsOnderwijs
Scholen
Gemeentelijke Muziekacademie
Voor- & naschoolse opvang
Collapse WelzijnWelzijn
Collapse Sociaal HuisSociaal Huis
Collapse Bestuur - OrganisatieBestuur - Organisatie
Raadsleden
Begeleid wonen
Contact - Openingsuren
Dienstverlening - Sociale dienst
Kalender - Nieuws
Digitaal Sociaal Huis
Huis van het kind
Logo Zenneland - Nieuws gezondheid en milieu
Collapse PublicatiesPublicaties
Klachtenformulier
Reglementen
Dagorde vergadering 22 maart 2017
Fod Sociale Zekerheid en Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
Nood & Interventieplan
Sociale kaart
Sociale verzekeringen (RSVZ) en pensioenen
Wachtdiensten
Collapse HulpdienstenHulpdiensten
Brandweer
Politie
Rode Kruis
Collapse Werk & EconomieWerk & Economie
Kermissen en Markten
Kruispuntbank
Collapse Lokale economieLokale economie
Lokale ondersteuning
Hinderattest
A-Z-index lokale handelaars
PWA
Straffe Streek Gemeente
Collapse Vacatures gemeentebestuurVacatures gemeentebestuur
Sollicitatie
VDAB en Provincie Vlaams-Brabant
Werkwinkel
Collapse PublicatiesPublicaties
Collapse CultuurCultuur
Collapse CultuurraadCultuurraad
Verslagen CR 2014
Verslagen CR 2015
Verslagen CR 2016
Verslagen CR 2011
Verslagen CR 2012 - 2013
Verslagen 2007
Verslagen CR 2010
Verslagen CR 2009
Verslagen CR 2008
Verslagen CR 2001-2006
Subsidies
Collapse GemeenteraadGemeenteraad
Collapse Agenda - besluitenAgenda - besluiten
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Bekendmakingen
Collapse JeugdJeugd
Collapse JeugdraadJeugdraad
Verslagen JR 2013
Verslagen JR 2014
Verslagen JR 2011
Verslagen JR 2012
Verslagen JR 2008-2010
Collapse Lokaal Overleg KinderopvangLokaal Overleg Kinderopvang
Verslagen 2013
Verslagen 2016
Verslagen 2017
Verslagen 2011
Verslagen 2015
Verslagen 2014
Verslagen 2012
Verslagen 2010
Verslagen 2009
Verslagen 2008
Subsidies
Collapse Meerjarenplan 2014-2019Meerjarenplan 2014-2019
Collapse GemeenteGemeente
Meerjarenplan gemeente 2014-2019
Budget gemeente 2014
Collapse OCMWOCMW
Doelstellingenbudget ocmw
Doelstellingennota ocmw
Doelstellingenplan ocmw
Exploitaitiebudget ocmw
Liquiditeitenbudget ocmw
Stand van zaken doelstellingen en acties
Collapse MilieuMilieu
Collapse MilieuraadMilieuraad
Verslagen 2015
Verslagen 2014
Subsidies
Collapse PolitiePolitie
Politiereglementen
Collapse Belastingen en retributiereglementenBelastingen en retributiereglementen
Belastingen
Retributiereglementen
Premie- en subsidiereglementen
Collapse SportSport
Jeugdsportgids
Collapse SportraadSportraad
Verslagen SR 2013
Verslagen SR 2014
Verslagen SR 2011
Verslagen SR 2012
Verslagen SR 2010
Verslagen SR 2009
Verslagen SR 2008
Subsidies
Collapse ToerismeToerisme
Toeristische folder Galmaarden
Collapse Gemeentelijk informatiebladGemeentelijk informatieblad
2017
2015
2016
2014
2013
2012
2011
Infogids
Nieuws
Collapse ContactContact
Meldingsformulier
Collapse Hoe Galmaarden bereiken?Hoe Galmaarden bereiken?
Met eigen vervoer
Openbaar vervoer
Collapse EXTRANETEXTRANET
GEMEENTERAAD
OCMW-RAAD
VAST BUREAU
GECORO
20170313toelichting.pdf

Skip Navigation Links.