Wachtdiensten

Apothekers

Voor de wachtdienst van de apothekers verwijzen we naar de website www.apotheek.be of je kan ook terecht op het telefoonnummer 0903 99 000 (1,50 EUR/min).

Geneesheren

De dienstdoende geneesheer zal tijdens de wachtdienst bereikbaar zijn via het centrale nummer: 053 60 82 60.

De wachtdienst van de geneesheren treedt in werking:

  • tijdens het weekend vanaf zaterdag 8u tot maandag 8u.

  • tijdens een feestdag vanaf de dag voor de feestdag om 19u tot de dag na de feestdag 8u.

Tandartsen

Op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 uur tot 18 uur kun je een beroep doen op het zonaalnummer om de tandarts met wachtdienst voor onze gemeente te kennen: 0903 399 69.