Aanmelden gemeentelijk onderwijs

Schooljaar 2024-2025

Ons kwalitatief basisonderwijs is aantrekkelijk en succesvol. Dat bewijst het aantal inschrijvingen in onze scholen. We willen ook in de toekomst kwaliteitsvol onderwijs blijven bieden en daarom heeft het schoolbestuur beslist om een maximum capaciteit per klas voor elk van onze scholen vast te leggen. Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, verplicht de Vlaamse overheid ons om digitaal aan te melden.

Voor de nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 moet er in de gemeentelijke basisscholen van Galmaarden opnieuw digitaal aangemeld worden.

Blijft jouw kind op dezelfde school? 

Dan hoef je niets te doen. De inschrijving gebeurt automatisch.

Kies je een andere lagere school in Galmaarden? 

Dan moet je jouw kind aanmelden. Aanmelden doe je online via het ouderportaal https://galmaardenbao.aanmelden.vlaanderen
Het portaal opent pas op de eerste dag van de aanmeldingsperiode.

Wanneer aanmelden?

De aanmelding is opgesplitst in 2 periodes.

  • Voorrangsgroepen kunnen aanmelden van 12 februari (9.30 uur) tot en met 20 februari 2024 (16.30 uur). 
    Gedurende deze periode kunnen enkel leerlingen aanmelden van dezelfde leefentiteit (broers en zussen, halfbroers en -zussen, stiefbroers en -zussen) van reeds ingeschreven leerlingen én kinderen van personeelsleden verbonden aan de school.
  • De gewone aanmeldingsperiode loopt van 27 februari (9.30 uur) tot en met 19 maart 2024 (16.30 uur)

Belangrijk: het moment waarop je aanmeldt, heeft geen enkele invloed op de toewijzing van een inschrijving. Het is dus niet het principe ‘wie eerst komt, eerst maalt’ dat geldt. De aangemelde kinderen krijgen een rangorde toegewezen op basis van 2 paramaters. In de eerste plaats op basis van de gewenste schoolkeuze en daarna op basis van het domicilieadres van het kind.


Wanneer inschrijven?

Uiterlijk op 19 april 2024 volgt de bekendmaking van de resultaten van de aanmelding.

  • Tussen 22 april en 13 mei 2024 kunnen de gunstig gerangschikte kinderen inschrijven door langs te gaan op afspraak in de school.
  • Wie het kind niet tijdig heeft aangemeld kan, enkel indien er nog vrije plaatsen zijn, vrij 
    inschrijven vanaf 23 mei 2024.

Hulp nodig?

Heb je vragen of ondervind je een probleem bij de digitale aanmeldprocedure?
Aarzel dan niet en contacteer de school waarvoor je bij voorkeur wil aanmelden.


Meer info

onderwijs@galmaarden.be


• GBS GALMAARDEN
school@gbsgalmaarden.be · 054 89 04 50
• GBS HERHOUT
school@gbsherhout.be · 054 89 04 65
• GBS TOLLEMBEEK
info@centrumschooldeknipoog.be · 054 89 04 55
• GBS VOLLEZELE
notelaar@gbsvollezele.be · 054 89 04 60

Gerelateerde items

Laatst aangepast op: 07-02-2024 om 10:07