Aanpassing snelheidszones

Gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2024 om 13.35 uur
De gemeenteraad keurde eerder het aanvullend reglement voor het aanpassen van de zonering snelheid over heel het grondgebied goed. Dit aanvullend reglement kwam tot stand door een samenwerking tussen de gemeente, het studiebureau en AWV. Zo wensen we de veiligheid in het verkeer te verhogen.

De belangrijkste aandachtspunten voor de zonering zijn:

 • Uitbreiding op de bestaande zones 30:
  • Galmaarden: Marktplein (tussen Kapellestraat en Marktplein), Nieuwstraat (tot aan de kerk), Brusselstraat (deel), Kammeersweg, Watermolenstraat, Zwaanstraat (vanaf de bocht richting Winterkeer, kruispunt inclusief)
  • Tollembeek: verlenging op de N272 tot de Plaatstraat en ter hoogte van het verkeersplateau richting Mark
  • Vollezele: variabel op de N255 verlengt tot Oudstrijdersplein inclusief, vast voor de volledige zone Oudstrijdersplein, Kamketse, Steenstraat, Repekouter en Hulstraat
  • De Roen en omgeving Flieterkouter bleven ongewijzigd
 • De bestaande bebouwde kommen werden behouden, met uitzondering van de bebouwde kom in Waarbeke die voortaan op grondgebied Galmaarden start in de Dorekensstraat en de Hoogstraat.
 • De voorlopige snelheidsbeperking voor Heirbaan en Hoogstraat werden definitief mee opgenomen in zonering 50 km/u.
 • De fietszones werden na Bergstraat uitgebreid met Haagstraat en Crijnemstraat in kader van de VolleGaas route en de Begijnhofstraat vanaf het kruispunt met de Statiestraat tot het kruispunt met de Processiestraat, in kader van de veiligheid voor de voetgangers die de voetweg naar de achterkant van de school te Tollembeek gebruiken.

De plaatsing van de borden kon niet onmiddellijk gebeuren na het goedkeuren van het aanvullend reglement, aangezien dit simultaan op de gewest- en gemeentewegen diende te gebeuren en AWV niet direct kon plaatsen. Inmiddels zijn alle borden geplaatst.

Een overzicht voor zone 30 en fietsstraat is terug te vinden op de plattegrond in bijlage