Aardgas - Elektriciteit - Openbare Verlichting - Riolering

Voor de aanleg en het onderhoud van nutsleidingen is de gemeente Galmaarden aangesloten bij verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Aardgas, elektriciteit, openbare verlichting en riolering vallen onder het beheer van Fluvius.

Neem telefonisch contact op met Fluvius bij noodgevallen. Hier vind je een overzicht van de noodummers en de openingsuren.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 12:30