Adjunct-algemeendirecteur

Francine De Smet

054 89 04 70 - francine.desmet@galmaarden.be

De adjunct-algemeendirecteur leidt en coördineert, onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen, het sociaal huis. De adjunct-algemeendirecteur maakt de notulen op bij het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Zij vervangt ook de algemeen directeur tijdens zijn afwezigheid en is bevoegd om in opdracht van de algemeen directeur, de officiële documenten te ondertekenen samen met de burgemeester.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 10:13