Administratieve en digitale ondersteuning

Onze maatschappelijke assistenten van het Sociaal Huis kunnen helpen bij het begrijpen en invullen van formulieren en documenten, zoals aanvragen voor bepaalde tegemoetkomingen, sociale voorzieningen, en dergelijke.


Ze kunnen je ook digitaal ondersteunen in het aanvragen van tegemoetkomingen die via de computer dienen te gebeuren. Dit kan onder meer voor volgende aanvragen: 

 • aanvragen FOD personen met een handicap
  • inkomensvervangende tegemoetkoming 
  • integratietegemoetkoming 
  • parkeerkaart
  • sociale voordelen
 • aanvragen zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • aanvraag pensioenen
 • zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 12:01