Afvalinzameling

Sinds 5 april 2021 is ILvA gestart met gewogen diftar. Je restfractie wordt ingezameld via een grijze restcontainer en zowel je GFT als je restfractie worden per kilogram aangerekend. 

Houd je afvalrekening in de gaten

Mocht je dat nog niet hebben gedaan, meld je dan aan via het ILvA portaal om je afvalrekening op te volgen. Wie zich niet digitaal kan aanmelden, kan ook het gratis nummer 0800 98 002 gebruiken voor meer informatie.

Net zoals bij andere dienstverleningen, zoals gas en elektriciteit, vraagt ILvA je een voorschot te betalen. Als startbedrag wordt 35 euro gehanteerd. Iedere keer als je gebruik maakt van een betalende dienst, gaat het bedrag automatisch van je afvalrekening af:

  • leegmaken restcontainer
  • leegmaken GFT-container
  • bezoek aan het recyclagepark
  • inzameling aan huis van grofvuil
  • inzameling aan huis van snoeiafval

Zakt je saldo onder 12,50 euro? Dan sturen ze een betalingsuitnodiging, zodat je je afvalrekening tijdig kan aanzuiveren. 
Zakt je saldo onder 0 euro? Dan ontvang je opnieuw een bericht. Je krijgt dan even de tijd om je saldo aan te zuiveren. Heb je niet betaald na de betalingstermijn? Dan maakt ILvA jouw containers niet langer leeg en kan je geen inzameling aan huis van grofvuil of snoeiafval meer aanvragen. 
Opgelet! Van zodra je saldo onder 0 euro komt, heb je ook geen toegang meer tot het recyclagepark. Wil je toch toegang? Dan kan je je achterstallige bijdrage ook aan de zuil op het recyclagepark zelf betalen.

Jaarlijkse tegemoetkoming in de afvalkosten

Het lokaal bestuur biedt ook een jaarlijkse tegemoetkoming aan in de afvalkosten.
Aan inwoners van de gemeente Galmaarden die door medische redenen een verhoogde afvalkost hebben, wordt een jaarlijkse financiële tegemoetkoming verleend van 75 euro per persoon.
Aan gezinnen met jonge kinderen wordt een babytoelage tot de leeftijd van 2 jaar toegekend. Deze werd vastgesteld op 25 euro per jaar per kind.
De landingspagina met alle voorwaarden en het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina terug.

Nieuwe inwoner of verhuizen?

Je bent recent verhuisd en je wil graag meer informatie over de inzameling van restfractie en GFT via gewogen diftar? We leggen je hieronder graag even uit hoe dit systeem werkt en hoe je containers kan aanvragen of activeren. 

Wat is gewogen diftar?

Gewogen diftar betekent dat je restfractie aanbiedt in een grijze restcontainer en je GFT in een groene GFT-container. Zowel restfractie als GFT worden gewogen. Je moet betalen per kilogram, via een voorschot dat je op je afvalrekening bij ILvA stort.
Je kan kiezen tussen een grijze restcontainer van 40, 140 of 240 liter voor restfractie en een groene GFT-container van 40 of 140 liter voor groenten- , fruit- en tuinafval. Je kan ook kiezen voor een compostvat in plaats van een GFT-container. 

Elke keer je je rest- of GFT-container aanbiedt betaal je een vast aanbiedkost en een prijs per kilogram. De vrachtwagens van ILvA maken je containers leeg en wegen hoeveel je hebt aangeboden. Het te betalen bedrag gaat automatisch van je afvalrekening af. Alle tarieven vind je terug op de website van ILvA.

Wat moet je doen om te kunnen starten met gewogen diftar?

  • Mogelijkheid 1: Er zijn al containers in de woning aanwezig  

Zijn er containers aanwezig met een C op de adressticker aan de zijkant? Je hoeft niets te doen. Je kan de aanwezige containers gebruiken bij de start van gewogen diftar. Wil je graag een ander formaat van container of wil je je GFT-container ruilen voor een compostvat? Neem contact op met ILvA via het gratis telefoonnummer 0800 98 002.

  • Mogelijkheid 2: Er zijn geen containers in de woning aanwezig. 

Neem contact op met ILvA via het gratis telefoonnummer 0800 98 002. We maken dan een afspraak om een grijze restcontainer en/of een GFT-container (of een compostvat) te leveren. 

Na de eerste inzameling via gewogen diftar ontvang je een betalingsuitnodiging om een voorschot op je afvalrekening bij ILvA te storten. Hiermee betaal je automatisch de inzameling van je restfractie en GFT. 
De exacte datum van de eerste inzameling via gewogen diftar vind je in de afvalkalender, die vanaf februari in brievenbus valt. Je kan deze ook steeds online raadplegen of aanvragen bij de gemeente. 

Waarvoor kan je bij de gemeente terecht?

Stuur een e-mail naar info@galmaarden.be voor:

  • Aanvraag verlenging activatie na officiële uitschrijving (vb. laatste bewoner is overleden, maar nabestaanden wensen toch nog eens restfractie aan te bieden)
  • Aanvraag activatie voor officiële inschrijving (vb. persoon koopt woning maar verhuist nog niet meteen. Tijdens verbouwingen wenst betrokkene toch al containers aan te bieden)
  • Registratie tweede verblijf (na betaling van de lokale belasting krijgen de eigenaars van een tweede verblijf immers een container ter beschikking)


Meer info

Je vindt heel wat informatie op de website van ILvA
Je kan ook het gratis nummer 0800 98 002 bellen: maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur. 

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 15:40