Algemeen directeur

Kristof Andries

054 89 04 01 - kristof.andries@galmaarden.be

De algemeen directeur is hoofd van het personeel. Onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen leidt en coördineert hij de gemeentelijke diensten. De algemeen directeur maakt de notulen op bij de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau. Samen met de burgemeester ondertekent hij alle officiële documenten.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 10:12