Attest van erfopvolging

Voortaan via MyMinFin

Onlangs wijzigde de procedure om een attest van erfopvolging te bekomen.
Met dit attest kunnen de financiële tegoeden van de overledene na het overlijden worden gedeblokkeerd.

Voortaan wordt aangeraden om de aanvraag van het attest van erfopvolging via MyMinFin te doen. Er is een aangepast formulier ter beschikking voor wie de aanvraag toch nog op papier wenst te doen. Daarvoor dien je te bellen naar het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57.

De FOD Financiën stelt vast dat veel burgers nog steeds oude formulieren gebruiken die hen ter beschikking worden gesteld door begrafenisondernemers, gemeenten of notarissen.

Meer informatie over het attest van erfopvolging vind je op de website van de FOD Financiën.

Laatst aangepast op: 21-04-2023 om 14:48