Baljuwtuin

De Baljuwtuin. Sinds jaar en dag hét park van Galmaarden. Bekend bij zowat elke inwoner maar, in tegenstelling tot het gebouw, onderbenut als openbaar groen. Het lokaal bestuur wenst daar samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei verandering in te brengen. Samen met jullie willen we de tuin omtoveren tot een aangename, speelse ontmoetingsplaats waar de kruisbestuiving tussen het rijke historische verleden, de vele erfgoedwaarden en de aanwezige en te versterken natuurwaarden zal resulteren in een krachtig verhaal. Door eenheid te creëren tussen het klassieke park met siergroen en een meer natuurlijk aangelegd speel- en rustlandschap met spontane vegetatie ontwikkelen we een thuis voor iedereen. Een stevige ‘Natuur in je buurt’-subsidie van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid geeft ons de kans de herinrichting van deze natuurparel aan de oevers van de Mark te realiseren.

De werken aan de Baljuwtuin starten op woensdag 26 april 2023. Mogelijk zal de tuin op bepaalde momenten geheel of gedeeltelijk afgesloten worden.


Onze gezondheid

In samenwerking met lokale organisaties en het Sociaal Huis zet Galmaarden stevig in op een bevolking met een betere gezondheid en een hoger welzijn. In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk op preventie van ziekte. Met dit project wensen we hierop in te spelen en de mensen enerzijds te verbinden met elkaar en anderzijds met de natuur. Dit door hen een groene en aangename omgeving aan te bieden in de kern van de gemeente.


Een overzicht van de weg die we hebben afgelegd:

 • De kracht van de mensen: april – juni 2021
  Het definitieve parkontwerp en het natuurbeheerplan kreeg vorm aan de hand van een participatief proces waarbij zowel gezocht werd naar professionele expertise uit de verschillende sectoren (erfgoed, cultuur, natuur, toerisme, jeugd) als de input van verschillende actieve verenigingen, lokale doelgroepen en burgers. Iedere inwoner van Galmaarden kreeg de kans om dit park mee te bedenken én te maken!
    
 • Van idee naar ontwerp: juli - oktober 2021
  Met de verschillende ideeën, initiatieven en adviezen van toekomstige bezoekers, gebruikers en experten ging een creatief ontwerpteam aan de slag die de verschillende puzzelstukken in elkaar passen met een krachtig ontwerp als resultaat.


Krachtlijnen van het ontwerp

 • Sfeervolle siertuin
  Op het principe van sierborders en wandelwegjes wordt voortgeborduurd, hoewel dit niet betekent dat het nieuwe park louter gereconstrueerd wordt. Zo zullen rozen, sierplanten maar ook vele eetbare planten een plekje krijgen in de tuin. De nieuwe Baljuwtuin biedt ruimte voor interessante voorzieningen, voor zowel verenigingen, als de buurt, de scholen en andere bezoekers zoals een grote ligweide, aangepaste picknickzones, een buitentoilet, inspirerende educatieve plekjes, een overdekt schuilhuisje en een stilteplek bij de monumentale treures. De bestaande indeling van de tuin functioneerde als ‘moederplan’ waarbij de vele monumentale sier- en fruitbomen bijzondere aandacht kregen en de sfeer van het romantische park behouden blijft.
 • Aandacht voor de toegankelijkheid
  De paden in de Baljuwtuin zullen toegankelijker gemaakt worden door een aanpassing van het bestratingsmateriaal zodat ook mensen die minder mobiel zijn van de tuin kunnen genieten. Er zullen knuppelpaden aangelegd worden en de verschillende toegangen zullen zichtbaarder zijn. Nu het ontwerp in grote lijnen werd vastgelegd willen we met aandacht voor biodiversiteit en cultuurhistorisch erfgoed in eerste plaats de sociale functie van de Baljuwtuin versterken. Jong en minder jong krijgt binnen de hedendaagse context meer kansen om zich in de tuin uit te leven, zich te ontspannen en elkaar te ontmoeten.
Laatst aangepast op: 24-04-2023 om 14:10