Beheersorgaan bibliotheek

De openbare bibliotheek wordt beheerd door een beheersorgaan, dat het lokaal bestuur eveneens adviseert met betrekking tot zijn bibliotheekbeleid, hetzij op vraag van het bestuur, hetzij op eigen initiatief. Dit beheersorgaan is samengesteld uit acht stemgerechtigde leden: vier leden als vertegenwoordigers van de politieke partijen zetelend in de gemeenteraad pro rata hun aantal verkozenen enerzijds en anderzijds vier leden die gebruikers van de bibliotheek zijn of anderszins belangstelling hebben voor of ge├źngageerd zijn in de werking van de bibliotheek.

De leden worden aangesteld door de gemeenteraad. Kandidaten voor de eerste categorie van leden worden voorgedragen door de politieke partijen. Kandidaten voor de tweede categorie melden zich op eigen initiatief of worden voorgesteld door de bibliothecaris. De bibliothecaris zelf neemt deel aan de vergaderingen van het beheersorgaan maar heeft geen stemrecht.

Het mandaat van het beheerorgaan verstrijkt pas bij de samenstelling van een nieuw beheersorgaan en is dus niet noodzakelijk exact gebonden aan de termijn van een legislatuur.
 
Het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de bib vind je hieronder.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 11:48