Beheersorgaan gemeenschapscentrum

Aan het beheersorgaan wordt een adviesfunctie bij het beheer van het gemeenschapscentrum toevertrouwd.
 
Onder gemeenschapscentrum wordt concreet verstaan:

  • het gemeentelijk ontmoetingscentrum Baljuwhuis in Galmaarden
  • de polyvalente zaal De Notelaar in Vollezele
  • het gemeentelijk ontmoetingscentrum Willem Tell in Tollembeek
     

Het beheersorgaan brengt advies uit aan de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen.
 

Het huishoudelijk en organiek reglement van het beheersorgaan vind je hieronder.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 11:48