Bekendmaking omgevingsvergunning

Vanaf 22 mei 2023 kan je als burger volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken via het inzageloket. Dat vervangt het publiek loket.

Met het publiek loket moesten burgers nog altijd naar het gemeentehuis om het hele dossier te raadplegen. De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. De burger kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het inzageloket begeleidt de burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

Meer info vind je hier.

Naar het inzageloket