Belasting op het afleveren van administratieve stukken: stedenbouw en hinderlijke inrichtingen

Belasting op het afleveren van administratieve stukken: stedenbouw en hinderlijke inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2014.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:49