Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk voor aanslagjaren 2020 - 2025

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk voor aanslagjaren 2020 - 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:48