Belasting op de lijkbezorgingen en de ontgravingen

Belasting op de lijkbezorgingen en de ontgravingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:49