Belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 - 2025

Belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 - 2025, aanpassing goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 november 2022.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:49