Belasting op het weghalen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten

Belasting op het weghalen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:49