Belastingen

Leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2021 - 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020 en gepubliceerd op 7 mei 2020.

DELETE DETAILS

Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaar 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2019 en gepubliceerd op 6 mei 2020

DELETE DETAILS

Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) - aanslagjaar 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2019 en gepubliceerd op 6 mei 2020

DELETE DETAILS

Milieubelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op inname openbaar domein voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk van 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op het afleveren van administratieve stukken in het kader van omgevingsvergunningen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Belasting op de afgifte van administratieve documenten en getuigschriften van 2020 tot en met 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2019 en gepubliceerd op 4 december 2019.

DELETE DETAILS

Gemeentelijk belastingreglement op tussenkomsten van de PZ Pajottenland, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 oktober 2019 en gepubliceerd op 14 november 2019

DELETE DETAILS

Belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 januari 2019 en gepubliceerd op 18 maart 2019

DELETE DETAILS

Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaar 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2018 en gepubliceerd op 31 december 2018

DELETE DETAILS

Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) - aanslagjaar 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2018 en gepubliceerd op 31 december 2018

DELETE DETAILS

Milieubelasting - aanslagjaar 2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november 2018 en gepubliceerd op 11 december 2018

DELETE DETAILS

Belasting op het uitreiken van identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en paspporten - aanslagjaar 2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november 2018 en gepubliceerd op 11 december 2018

DELETE DETAILS

Belasting op het afleveren van een rijbewijs - aanslagjaar 2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november 2018 en gepubliceerd op 11 december 2018

DELETE DETAILS

Belasting op het afleveren van administratieve stukken in het kader van omgevingsvergunningen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 mei 2017 en gepubliceerd op 19 juni 2017

DELETE DETAILS

Leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen aanslagjaar 2017-2019, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 mei 2017 en gepubliceerd op 19 juni 2017

DELETE DETAILS

Belasting op de verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 maart 2017 en gepubliceerd op 22 mei 2017

DELETE DETAILS

Aangifteformulier voor verspreiding van reclamedrukwerk

DELETE DETAILS

Belasting op het afleveren van administratieve stukken: stedenbouw en hinderlijke inrichtingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2014 en gepubliceerd op 29 januari 2014

DELETE DETAILS

Belasting op het weghalen van afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen, of in niet-reglementaire recipiënten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Belasting op de lijkbezorgingen en de ontgravingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

Belasting voor de inname van het openbaar domein, goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 december 2013 en gepubliceerd op 7 januari 2014

DELETE DETAILS

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]