Bermen maaien

Bermen langs autosnelwegen en gewestwegen

De bermen langs de autosnelwegen en gewestwegen (wegen met nummers die beginnen met A, E, N, of R) zijn de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Om de natuur te beschermen, maait het Agentschap Wegen en Verkeer de bermen slechts op bepaalde momenten van het jaar zoals vastgelegd in het Bermbesluit. Als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als de verkeersborden onvoldoende zichtbaar zijn, wordt onmiddellijk opgetreden.

Concreet kan er tussen 15 april en 15 juni een veiligheidsmaaibeurt uitgevoerd worden. Dit gebeurt enkel op de locaties waar dit nodig is om de verkeersveiligheid te garanderen.

Na 15 juni volgt een eerste maaibeurt en waar nodig een tweede maaibeurt na 15 september.

In bepaalde zones, vooral langs autosnelwegen en grotere oppervlaktes, zijn er bermbeheerplannen van toepassing. Dan gelden er andere voorwaarden bij de maaibeurten. In deze zones wordt soms voor 15 juni of maar één keer per jaar gemaaid.

De effectieve uitvoeringsperiode van iedere maaibeurt kan jaarlijks verschillen (afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden).

Bermen langs gemeentewegen

De bermen langs de openbare gemeentewegen vallen onder het beheer van de gemeente. Hier gelden dezelfde principes als hierboven.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 12:00