Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is naast het vast bureau het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. In Galmaarden bestaat het BCSD uit 6 leden en de voorzitter. Het comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverleningen. Deze zittingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Samenstelling