Bronzen Urbanus

Wat is de Bronzen Urbanus?

De Bronzen Urbanus is een tweejaarlijkse prijs die door de gemeentelijke cultuurraad van Galmaarden onafhankelijk wordt uitgereikt aan een vereniging of een persoon uit de gemeente met een bijzondere culturele verdienste, gerealiseerd tijdens het vorige en het huidige kalenderjaar waarop de prijs betrekking heeft.

De Bronzen Urbanus is nadrukkelijk geen carrièreprijs of bekroning voor jarenlange culturele verdienste, maar die elementen kunnen wel wegen op de waarde van een nominatie voor de prijs.

Voorwaarden nominatie

 • Een persoon mag zichzelf niet nomineren; een vereniging mag niet worden genomineerd door zichzelf of door één of meer van haar leden.
 • Diegene die een persoon of vereniging nomineert voor de Bronzen Urbanus, dient bereid te zijn deze nominatie in het openbaar te verdedigen of iemand af te vaardigen die dat in zijn of haar plaats wil doen.
 • Genomineerde personen of verenigingen worden vóór de stemming verwittigd van hun nominatie. Zij hebben het recht hun nominatie te weigeren, in welk geval deze nominatie niet ter stemming wordt voorgelegd aan de leden van de cultuurraad.


Uitstellen uitreiking

De cultuurraad behoudt zich het recht voor de Bronzen Urbanus niet uit te reiken indien er voor het betreffende kalenderjaar geen valabele nominaties zijn binnengekomen, bijvoorbeeld indien de binnengekomen nominaties de waarde van de prijs voor de toekomst zouden uithollen.

Overzicht laureaten

 • 2023: ErGoed Galmaarden-Tollembeek-Vollezele
  Erfgoedvereniging 
 • 2019: Rik Devillé    
  Auteur en priester op rust
 • 2018: Annemie Mignon     
  Beeldend kunstenares
 • 2017: Sint-Paulusgilde    
  Immaterieel Cultureel Erfgoed
 • 2016: Walter Wauters
  Postuum toegekend; voormalige voorzitter van de cultuurraad en bezieler van de cultuurprijs Bronzen Urbanus
 • 2016: Henri Spider
  Zanger-entertainer
 • 2015: Marc Tresignie
  Auteur van het boek 'Pelgrimstocht van Compostella naar Rome'
 • 2014: Luc Cromphout
  Fotografie van vooral Galmaardse landschappen
 • 2013: Museum van het Belgische Trekpaard
  Hilde van Dixhoorn en vrijwilligers
 • 2012: Heidi Van Hemelryck
  Oprichter Balletgroep Feniks. 
 • 2011: Jan Heyvaert
  Vertaler, copywriter en redacteur. Dorpsdichter 2009. In 2011 verscheen zijn boek 'Beelden in het pajottenland... en iets meer'.
 • 2010: Luc Ooghe
  Doedelzakspeler, organist en koorleider. Geeft les in de muziekacademie van Gooik.
 • 2009: Josée Defrere    
  Vrijwilliger van de bibliotheek.
 • 2008: Ann Walravens    
  Mede-drijvende kracht achter toneelgroep 'Helpt Elkander', mede-organisator kermis Vollezele, bestuurslid en cursusgeefster KVLV-Vollezele.
 • 2007: André Bosmans    
  Toneelspeler, regisseert en maakt semi-professionele kortfilms, zowel documentair als fictie.
 • 2006: Luc Van Holen    
  Beeldend kunstenaar.
 • 2005: André Demecheleer    
  Toneelspeler, regisseur.
 • 2004: Fernand De Jonghe    
  Beeldend kunstenaar, lesgever in de Kunstkring Galmaarden - voorheen Academie +3.
 • 2003: Philippe Van Dixhoorn    
  Bezieler van het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele.
 • 2002: Georges Mertens    
  Toneelspeler, regisseur, dichter.
 • 2001: Michel Matthijs    
  Auteur van een aantal boeken met heemkundige inslag over Galmaarden.

Gerelateerde items

Laatst aangepast op: 22-01-2024 om 08:37