Burgerparticipatie

In dit eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode hebben het gemeente- en OCMW-bestuur de opdracht om een nieuw meerjarenplan uit te werken. Aangezien het bestuur wil inzetten op een nieuwe en doorgedreven participatieve aanpak, passen we dit nu ook al meteen voor dit meerjarenplan toe. Met de slagzin ‘Zeg het eens’ komt het bestuur letterlijk naar je toe.
 
Wij vinden het als gemeente- en OCMW-bestuur enorm belangrijk dat je meedenkt en meebouwt aan het Galmaarden van morgen. 
 
Op basis van alle informatie die we uit alle participatiemomenten hebben verzameld, zal het bestuur binnen de budgettaire mogelijkheden ideeën aangereikt krijgen om weloverwogen keuzes te maken in het meerjarenplan 2020-2025. Maar ze dienen ook knopen door te hakken over wat niet haalbaar is.
Via onze website en een vaste rubriek in ons driemaandelijks infoblad houden we jullie op de hoogte welke projecten al dan niet gerealiseerd zullen worden.

 Maar hiermee stopt ons participatieproject ‘Zeg het eens’ niet.
 De bedoeling is om de komende jaren burgerparticipatie ook te gebruiken voor deelprojecten of andere gebeurtenissen waarbij inspraak van de burger zeer nuttig en  gewenst is.

We starten in 2020 onder andere met de oprichting van een inwonerspanel. Dat is een groep van willekeurig gekozen inwoners die een aantal keer per jaar hun mening en adviezen kunnen geven over thema’s als sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur … Het inwonerspanel zal voor verschillende vormen van advies worden ingezet: enerzijds om te polsen naar prioriteiten, om na te gaan hoe bepaalde zaken ervaren worden, maar anderzijds ook als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente een soort burgeradviesraad, waarbij we er oog voor hebben dat de "stille meerderheid” ook een stem kan krijgen. Er zullen in eerste instantie 1 350 inwoners worden aangeschreven. Zij ontvangen eind januari een uitnodiging om deel te nemen. Deelnemen zal zowel online als telefonisch kunnen. We hopen dat we een voldoende representatieve groep warm kunnen maken voor deze rol. 


Overzicht voorbije initiatieven:

  • Participatieavonden in Galmaarden, Tollembeek en Vollezele (eind september)
  • Fotowedstrijd schoolgaande kinderen tot 12 jaar (zomer) 
  • Seniorenbevraging tijdens dorpsrestaurant Resto+ dinsdag 2 juli 2019.
  • Bevraging bij de bevolking aan de hand van bierviltjes op het Marktplein op zaterdag 6 juli 2019.
  • Bevragingen via Facebook-polls op onze Facebookpagina.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]