Buurtinformatienetwerk Zuid Pajottenland

Een stukje sociale controle in jouw buurt kan veel voorkomen. Elke (meerderjarige) inwoner binnen de omschrijving van het BIN kan gratis lid van het buurtinformatienetwerk (BIN) worden. 

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk is een partnerschap tussen de politie, de burgers (buurtbewoners/handelaars) en de lokale overheid om de communicatie in de strijd tegen en de preventie van criminaliteit binnen een bepaalde regio te verbeteren.

Doel

  • De veiligheid, evenals het veiligheidsgevoel van de burger/zelfstandige doen toenemen.
  • De sociale cohesie versterken.
  • De verspreiding van operationele informatie, alsook van nuttige preventietips, aangepast aan de noden en specifieke verwachtingen van de betrokken burgers, bevorderen.

Met het oog hierop wordt een communicatieplan opgesteld. De uitwisseling van informatie gebeurt van de leden van het BIN naar de lokale politiediensten en omgekeerd (communicatie in twee richtingen). De samenwerking bestaat in de mededeling aan de lokale politie van verdachte feiten die in de regio worden opgemerkt door de leden van het BIN. De politie kan ook aan de basis van de melding liggen. Op basis daarvan analyseert de politie deze informatie en verwittigt zij alle BIN-leden via dringende alarmberichten of feedbackberichten.

De gedeelde informatie heeft betrekking op veiligheidsgerelateerde onderwerpen zoals inbraken, oplichting, verdwijningen of verdachte branden. Het doel is dus om de onveiligheid en het onveiligheidsgevoel te verminderen door de samenwerking tussen de burgers (buurtbewoners of handelaars) en de politie te versterken. De organisatie en de opvolging van de dagelijkse werking van het BIN wordt gedaan door de co√∂rdinator. Hij is het contactpunt van het project. Samen met de gemandateerde politieambtenaar, die wordt aangewezen door de korpschef, verzekert hij de opvolging van het partnerschap, controleert hij de werking ervan en brengt hij verslag uit aan de overheid. 

BIN Zuid Pajottenland staat in voor de regio Galmaarden, Bever en Herne.

Veelgestelde vragen (FAQ) 

Is een BIN veilig? 
Ja, een BIN is veilig en zonder enig risico. Je meldt enkel zaken. Je gaat niet op patrouille. 

Kan ik anoniem blijven als BIN-lid? 
Ja, jouw naam is enkel bekend bij de politie en de BIN-co√∂rdinatoren. Jouw naam wordt nergens publiek gemaakt. 

Moet ik aan mijn huis of in mijn tuin aangeven dat ik lid ben van het BIN? 
Neen, jouw anonimiteit als BIN-lid is gegarandeerd. Je moet dus aan jouw huis niet aangeven dat je lid bent van het BIN. 

Mag ik aan mijn huis of in mijn tuin aangeven dat ik lid ben van het BIN? 
Indien je aan jouw venster toch een sticker wenst te kleven met vermelding dat je lid bent van het BIN Zuid Pajottenland, dan mag je dat doen. Maar het is zeker niet verplicht. 

Wat kost het mij om lid te worden van het BIN Zuid Pajottenland? 
Het lidmaatschap van het BIN is gratis. Als je de berichten doorgeeft via de gratis nummers 101, kost je dat niets. Ook voor het ontvangen van de berichten die de politie naar de BIN-leden stuurt, hoef je als BIN-lid niets te betalen. 

Wie staat in voor het afleveren van het bewijs van goed gedrag en zeden? 
De politie staat in voor de aflevering van het bewijs van goed gedrag en zeden en bijgevolg dien je ook voor dit document niets te betalen. 

Vragen of lid worden?

Heb je nog vragen of wens je graag lid te worden, stuur dan een e-mail naar info@binzuidpajot.be.

Meer info

Meer informatie vind je op de website www.binzuidpajot.be

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 10:34