Campagne 'Yes we can' (statiegeld)

8 op de 10 Belgen willen dat er statiegeld komt. In 8 Europese landen bestaat statiegeld op blik en plastic flessen al jarenlang. 10 Europese landen beslisten de voorbije vier jaar om statiegeld in te voeren of uit te breiden. Nederland besliste in april 2021 dat er op alle plastic flessen statiegeld zit vanaf 1 juli 2021.

Ook in Belgiƫ kunnen we het statiegeld invoeren. Bij de politici is er veel goede wil om dit ook te doen. Zeker nu zowel de Waalse, de Brusselse, als de federale regering de invoering van statiegeld in hun respectievelijke regeerakkoorden voorzien. Samen met gemeenten, organisaties en bedrijven kunnen we de politici aanmoedigen om door te zetten, en statiegeld snel in wetten en decreten te schrijven.

Ook het gemeentelijk meerjarenplan van Galmaarden zet sterk in op de strijd tegen het zwerfvuil. Blikjes nemen een groot volume in van het ingezamelde zwerfvuil.
Het zwerfvuil kost lokale besturen nog altijd veel geld en het heeft nog steeds een grote impact op het milieu. Bovendien storen veel burgers er zich heel erg aan en krijgen lokale besturen veel klachten van zwerfvuil.

Lokale besturen en hun burgers vragen een oplossing voor zwerfafval, een betere bescherming van het milieu en een beter hergebruik van materialen. Een structurele oplossing dringt zich op. Het invoeren door de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Walloniƫ van een statiegeldsysteem voor blikjes kan een essentieel onderdeel zijn van deze oplossing. Door een statiegeld in te voeren voor blikjes kan men mensen ertoe aan te zetten hun lege blikjes opnieuw in te leveren. Deze maatregel kan zorgen voor minder zwerfafval, minder opruimkosten voor de lokale overheden, minder dierenleed en een betere recyclage van waardevolle materialen.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2018 heeft de gemeente Galmaarden zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Op 4 augustus 2021 keurde de gemeenteraad de deelname aan de campagne 'Yes we can', georganiseerd door de Statiegeldalliantie goed.

De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen milieuorganisaties, middenveldorganisaties, bedrijven, burgerinitiatieven en gemeenten in Nederland en Vlaanderen.

Meer info

Voor meer informatie over de campagne of de politieke context, zie de website www.statiegeldalliantie.org/YesWeCan

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 10:40