Centrum dagopvang

Ouderen blijven zolang mogelijk thuis wonen en met het toenemende aantal thuiswonende ouderen neemt ook het aantal mantelzorgers toe. Een centrum voor dagopvang (CDO) biedt overdag professionele opvang aan ouderen en zorgbehoevenden.

Het is geen rusthuis of kortverblijf, 's avonds gaat men gewoon weer naar huis. Wel kan een CDO de opvang en zorg tijdelijk overnemen van de mantelzorgers of thuisdiensten. Het kan een oplossing zijn voor alleenwonende senioren die thuis niet elke dag professionele ondersteuning krijgen of nood hebben aan gezelschap.

Uit de bevraging van de bevolking (via enquêtes bij de doelgroep 65+, gekende mantelzorgers en cliënteel gezinszorg van de Welzijnskoepel) en uit overleg met de seniorenraad, bleek duidelijk dat er een draagvlak is voor de oprichting een CDO.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde daarom 2 jaar geleden goed om een centrum voor dagopvang (CDO) op te richten in de Akkerwinde te Vollezele. In het voorjaar van 2024 starten we hiermee!

Voor wie

Voor ouderen en zorgbehoevenden die thuis wonen en nood hebben aan gezelschap en zorg.

Wat voorzien we

  • Verzorging op maat in huiselijke sfeer.
  • Ademruimte voor de mantelzorger.
  • Gezellige babbel met koffie en een koekje.
  • Een warme maaltijd voor een schappelijke prijs.

Interesse of meer info

Neem contact op met centrumverantwoordelijke Melissa Trombini · vraag@welzijnskoepelwb.be · 0488 07 89 16
of met onze dienst 'Thuisdiensten en zorg'

Een samenwerking van de welzijnskoepel West-Brabant en de sociale dienst van Galmaarden en Herne.

Laatst aangepast op: 09-01-2024 om 11:17