Charter gezonde gemeente

Lokaal bestuur Galmaarden engageert zich om tijdens de legislatuur 2019 - 2024 verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbare in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, een gezond aanbod, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt.

Melissa Van Eesbeek, gemeenteraadslid voor CD&V, mocht namens de gemeente Galmaarden het charter voor een gezonde gemeente ondertekenen, tijdens de algemene vergadering van Logo Zenneland. Met de ondertekening van dit charter wil het lokaal bestuur er zich toe engageren aandacht te hebben voor het gezondheidsaspect binnen alle beleidsdomeinen. Een gezonde gemeente streeft ernaar om een omgeving te creƫren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Wij willen van Galmaarden dus een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving maken. Het is de bedoeling om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend preventief gezondheidsbeleid.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:44