College van Burgemeester en Schepenen

Het college is het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur en oefent dus de dagelijkse werking uit van de gemeente. Beslissingen worden door heel het college gedragen. Afzonderlijk kan een schepen geen beslissing nemen. Wel worden onderling de taken verdeeld en krijgt iedere schepen enkele bevoegdheden toegewezen. Zo kan hij bepaalde dossiers vooraf onderzoeken en er verslag over uitbrengen aan het college.

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester (Ludo Persoons) en de vier schepenen, namelijk Patrick Decat, Marleen Merckaert, Ludo Van Paepegem en Kurt Penninck. Ook de algemeen directeur maakt ambtshalve deel uit van het college.

De vergaderingen zijn niet openbaar. Het college komt in principe elke woensdagvoormiddag bijeen. 

Samenstelling

 • Ludo Persoons CD&V

  Bevoegdheden:

  politie - brandweer - volksgezondheid - burgerlijke stand, bevolking, kieszaken - veiligheid - noodplanning - verkeer en mobiliteit - vieringen en ontvangsten - openbare werken - nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, riolering, kabeltelevisie, aardgas, alternatieve energie) - waterlopen - groenbeleid, parken en plantsoenen - begraafplaatsen - patrimonium (gebouwen, gronden en wegen) - technische uitvoeringsdiensten (inclusief winterdienst) - markten en kermissen


  Wens je een gesprek?

  Zit je met een vraag of een probleem waarover je het graag eens wil hebben met de burgemeester? Maak dan een afspraak met hem of kom zonder afspraak langs tijdens zijn zitdag in het gemeentehuis.

  Functies

  Burgemeester
 • Patrick Decat CD&V

  Bevoegdheden: 

  ruimtelijke ordening en stedenbouw -  - milieu (leefmilieu, duurzaamheid, klimaat, dierenwelzijn, afvalbeleid) 

  Functies

  1ste Schepen
 • Marleen Merckaert CD&V

  Bevoegdheden:

  onderwijs  - kinderopvang - speelpleinwerking - jeugd - ontwikkelingssamenwerking - lokale economie - communicatie (informatieblad, website, sociale media) - participatie

  Functies

  2de Schepen
 • Ludo Van Paepegem CD&V

  Bevoegdheden:

  financiƫn - personeel - organisatiebeheersing - cultuur (inclusief academie muziek, woord en dans) - evenementen - erfgoed - musea - archief - bibliotheek - toerisme - erediensten - ICT

  Functies

  3de Schepen
 • Kurt Penninck CD&V

  Bevoegdheden:

  welzijn - sociale zaken - senioren - werk - gelijke kansen - integratie - sociale huisvesting - sport - landbouw

  Functies

  4de Schepen