College van Burgemeester en Schepenen

Het college is het uitvoerend orgaan van het lokaal bestuur en oefent dus de dagelijkse werking uit van de gemeente. Beslissingen worden door heel het college gedragen. Afzonderlijk kan een schepen geen beslissing nemen. Wel worden onderling de taken verdeeld en krijgt iedere schepen enkele bevoegdheden toegewezen. Zo kan hij bepaalde dossiers vooraf onderzoeken en er verslag over uitbrengen aan het college.

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester (Patrick Decat) en de vier schepenen, namelijk Ludo Persoons, Marleen Merckaert, Ludo Van Paepegem en Kurt Penninck. Ook de algemeen directeur maakt ambtshalve deel uit van het college.

De vergaderingen zijn niet openbaar. Het college komt in principe elke woensdagvoormiddag bijeen. 

Samenstelling

 • Patrick Decat CD&V

  Bevoegdheden: 

  politie - brandweer - volksgezondheid - burgerlijke stand, bevolking, kieszaken - veiligheid - noodplanning - ruimtelijke ordening en stedenbouw - verkeer en mobiliteit - milieu (leefmilieu, duurzaamheid, klimaat, dierenwelzijn, afvalbeleid) - vieringen en ontvangsten - participatie

  Functies

  Burgemeester
 • Ludo Persoons CD&V

  Bevoegdheden:

  openbare werken - nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, riolering, kabeltelevisie, aardgas, alternatieve energie) - waterlopen - groenbeleid, parken en plantsoenen - begraafplaatsen - patrimonium (gebouwen, gronden en wegen) - technische uitvoeringsdiensten (inclusief winterdienst) - markten en kermissen

  Functies

  1ste Schepen
 • Marleen Merckaert CD&V

  Bevoegdheden:

  onderwijs  - kinderopvang - speelpleinwerking - jeugd - ontwikkelingssamenwerking - lokale economie - communicatie (informatieblad, website, sociale media)

  Functies

  2de Schepen
 • Ludo Van Paepegem CD&V

  Bevoegdheden:

  financiĆ«n - personeel - cultuur (inclusief academie muziek, woord en dans) - evenementen - erfgoed - musea - archief - bibliotheek - toerisme - erediensten - ICT

  Functies

  3de Schepen
 • Kurt Penninck CD&V

  Bevoegdheden:

  welzijn - sociale zaken - senioren - werk - gelijke kansen - integratie - sociale huisvesting - sport - landbouw

  Functies

  4de Schepen