De Kaatser

Op zaterdag 10 september 2005 brak er in Tollembeek nogmaals een hoogdag aan voor de kaatssport. De oude glorie van de kaatssport werd terecht onder de aandacht gebracht tijdens de onthulling van het standbeeld op de Plaats in Tollembeek.

De Kaatser

Na het historisch overzicht van kaatsclub 'De Lustige Balspelers - Tollembeek' en enkele korte toespraken werd het standbeeld De Kaatser onthuld door voorzitster Jeanine Desmecht.
 
Er waren heel wat kaatsliefhebbers aanwezig. Ook de burgemeesters van Bever, Gooik en Herne waren van de partij alsook onze ereburger Urbanus.
 
Het standbeeld is van kunstenaar Ron Deblaere.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 11:33