De Mark en de Watermolens

De Mark stroomt van oost naar west door het zuidelijk deel van Galmaarden. Het is de voornaamste waterloop van Zuid-Pajottenland, circa 26 km lang, sterk vertakt en onbevaarbaar. Het is een zijrivier van de Dender.

De Mark ontspringt op ongeveer 80 meter boven de zeespiegel in het Bois d'Enghien op het grondgebied van Marcq (Mark) in de provincie Henegouwen. Een bedding van ca. 3,7 km ligt op Galmaarden.

Van de acht overblijvende watermolens op de Mark staan er 1 op het grondgebied van Galmaarden nl. de Gemelingenmolen (ook "Driscartmolen" genoemd naar de vroegere eigenaars) en 2 op het grondgebied van Tollembeek, nl. de Heetveldemolen en de Wielantmolen.

De Gemelingemolen

De Gemelingemolen staat in de Watermolenstraat te Galmaarden. De molen werd in sommige bronnen reeds vermeld in 1449. De molen is privé-bezit en is geklasseerd.

De Heetveldemolen

De Heetveldemolen (zie foto) is nog altijd in bedrijf. Hij bevindt zich in de Munkbaan te Tollembeek. De molenaar-uitbater is Richard Van Ongevalle.

De Wielantmolen

De Wielantmolen is gesitueerd in de Vollezelestraat te Tollembeek.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 11:34