De Mijnwerkersbuste

Om de herinnering levendig te houden aan de mijnwerkers en aan hun vuil en lastig werk in de zwarte Waalse ondergrond, Le Pays Noir, werd voor de kerkhofmuur op het Oudstrijdersplein, de vroegere Kleine Plaats, een bronzen Mijnwerkersbuste neergezet.

De Mijnwerkersbuste

De Mijnwerkersbuste werd ontworpen en uitgevoerd door beeldhouwer Hendrik Muylaert. Het kunstwerk, dat uiting poogt te geven aan de innerlijke gevoelens van de mijnwerker, is driedimensionaal en 40 cm hoog. Het werd geboetseerd en nadien afgegoten in brons in de kunstgieterij Van Geert te Aalst. De arduinen paal met sokkel waarop het beeld is geplaatst, komt uit de steengroeven van Chantier Godeau in Ecaussines.

Het beeld werd geschonken door de vzw De Mijnwerker en de onthulling vond plaats op 22 oktober 1999.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 11:34