De Okkernoot vzw

De Okkernoot is een erkende en vergunde zorgaanbieder die kinderen en volwassenen met een (vermoeden van een) beperking ondersteunt. Ze zijn gespecialiseerd in de begeleiding van personen met een autismespectrumstoornis en/of verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met gedragsproblemen.

Je kan bij hen wonen of op vakantie komen. Daarnaast kan je ook enkel overdag bij hen terecht of komen ze bij jou thuis. Wil je graag begeleid werken? Dan staat hun jobcoachteam voor je klaar.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van De Okkernoot vzw.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 12:00