Eénmalige subsidie herbruikbare luiers

De inwoners van de gemeente Galmaarden kunnen een éénmalige subsidie aanvragen voor de aankoop van herbruikbare luiers voor baby’s en kinderen tot 3 jaar, om zodoende de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen en de verspreiding van sluikstort/zwerfvuil tegen te gaan.

Voorwaarden

  • aanvrager en kind zijn beiden gedomicilieerd in de gemeente Galmaarden;
  • de aanvraag gebeurt door de vader, moeder of wettelijke voogd van het kind;
  • de aanvraag voor de premie wordt ingediend vanaf de geboortedatum van het kind en vóór de derde verjaardag van het kind;
  • voorlegging van de aankoopfactuur op naam van de aanvrager met vermelding van de prijs en omschrijving van de aangekochte goederen;
  • voorlegging van het betalingsbewijs van voormelde aankoopfactuur.

Procedure

De éénmalige premie van aankoop voor herbruikbare luiers bedraagt 50% van de aankoopfactuur met een maximum van 100 euro. De premie dient aangevraagd te worden door onderstaand aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend in te dienen bij de milieudienst.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 10:10