Eerstelijns psychologische hulpverlening

Vroegtijdige hulp kan een wezenlijke bijdrage kan leveren in de preventie van zwaardere psychologische problemen. Hoe vroeger in het proces een cliënt geholpen kan worden, hoe kleiner de kans dat problemen zich verder ontwikkelen en bredere gevolgen hebben.
De dienst mikt op kortdurende en oplossingsgerichte hulpverlening, gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Het aanbod is laagdrempelig en toegankelijk: de psycholoog is regelmatig aanwezig in het OCMW en werkt nauw samen met maatschappelijk werkers (die als doorverwijzer kunnen optreden). Er is geen financiële drempel voor cliënten.
  • ELP = kortdurend. Het aantal sessies is beperkt. Voor langdurige trajecten of problematieken die gespecialiseerde interventies vereisen, wordt doorverwezen naar de 2e lijn.


Zitdag

De zitdag van de psychologe vindt plaats elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 9 tot 12 uur
Deze dienst is enkel beschikbaar via doorverwijzing door de sociale dienst.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:58