E-loket

(*) Krijg je een foutmelding wanneer je op de link my.belgium.be klikt? Controleer dan of je jouw kaartlezer met eID al hebt aangesloten. Gelieve deze aan te sluiten alvorens op de link te klikken.
 

 • Akte uit de registers – aanvraag uittreksels - naar het formulier
  • Geboorteakte
  • Huwelijksakste
  • Echtscheidingsakte
  • Overlijdensakte


 
 
 
 
 
 • Attest van hoofdverblijfplaats met het oog op een huwelijk - naar my.belgium.be(*)
 
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen - naar my.belgium.be(*)
 
 
 
 • Attesten, getuigschriften, bewijzen – aanvraagformulier - naar het formulier
  • Bewijs van woonst
  • Bewijs van inschrijving
  • Bewijs van leven
  • Bewijs van nationaliteit
  • Samenstelling van gezin
  • Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

 • Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) – aanvraagformulier - naar het formulier
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]