E-loket


 • Akte uit de registers – aanvraag uittreksels - naar het formulier
  • Geboorteakte
  • Huwelijksakste
  • Echtscheidingsakte
  • Overlijdensakte


 
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek - naar my.belgium.be
 
 
 
 
 • Attest van hoofdverblijfplaats met het oog op een huwelijk - naar my.belgium.be
 
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen - naar my.belgium.be
 
 
 
 • Attesten, getuigschriften, bewijzen – aanvraagformulier - naar het formulier
  • Bewijs van woonst
  • Bewijs van inschrijving
  • Bewijs van leven
  • Bewijs van nationaliteit
  • Samenstelling van gezin
  • Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

 • Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) – aanvraagformulier - naar het formulier
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]