Ereburgers

De gemeenteraad kan beslissen om de titel van ereburger toe te kennen aan personen die hebben bijgedragen tot de uitstraling van onze gemeente. Personen die dankzij hun inzet en talent onze gemeente op de kaart hebben weten te zetten, worden op deze manier bedankt en in de bloemetjes gezet.

Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad op basis van een gemotiveerde voordracht en na een gemotiveerd voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Belangrijkste voorwaarden

 • De ereburger heeft de gemeente een internationale uitstraling gegeven, en/of grote faam verworven, en/of bijgedragen tot het welzijn of de welvaart van de gemeenschap en/of maakt zich (of heeft zich) daadwerkelijk bijzonder verdienstelijk (gemaakt) voor de gemeente Galmaarden en zijn inwoners.
 • De personen die in aanmerking komen voor de titel van ereburger zijn natuurlijke personen met een aantoonbare band met de gemeente Galmaarden en/of inwoner van de gemeente Galmaarden op het moment van de toekenning. 
 • Aan de titel van ereburger is geen financiële vergoeding verbonden. Als ereburger heeft men geen speciale rechten of verplichtingen.
 • De ereburger ontvangt wel een oorkonde en wordt uitgenodigd op de belangrijke evenementen die door de gemeente georganiseerd worden.
 • Het ereburgerschap kan ook postuum verleend worden.
 • In geval van oneervol gedrag kan de titel ontnomen worden.

Het volledige reglement kan je hieronder raadplegen. 

Wie?

Galmaarden telt momenteel 7 ereburgers

 • Johannes Vercammen (artiestennaam: Andries D'hoeve | schrijver, literatuur, schenking boeken aan de bib | GR.1989)
 • Urbain Servranckx (artiestennaam: Urbanus | amusement, tv, strips | GR.25.05.2004)
 • Marc Tresignie (inzet goede doel, voettocht | GR.27.10.2015)
 • Georges Mertens (toneel | GR.18.12.2018)
 • André Demecheleer (toneel | GR.18.12.2018)
 • Michel Matthijs (geschiedenis van Galmaarden in boekvorm | GR.18.12.2018)
 • Koenraad Tinel (kunstenaar, beeldhouwer, schilder | GR.29.03.2022)
Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 15:55