Geboorte

 
De geboorteaangifte is de registratie van een geboorte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de baby geboren werd, ongeacht de gemeente waar je woont. De geboorteaangifte is verplicht. Er wordt in onze gemeente ook een geboortepremie toegekend. (reglement geboortepremie)
  
Wie
De aangifte gebeurt door de wettige ouders: moeder en/of vader. Er zijn geen getuigen nodig.
De vader kan aangifte doen zonder de moeder als:
  • hij gehuwd is met de moeder van het kind
  • hij het kind al voor de geboorte heeft erkend
Het is ook mogelijk het kind te erkennen tijdens de geboorteaangifte. In dat geval moeten zowel de moeder als de vader aanwezig zijn.
 
Mee te brengen
Je brengt volgende documenten mee:
  • een getuigschrift van geboorte, opgesteld door de dokter of de vroedvrouw
  • de identiteitskaart van de aangever(s)
  • eventueel het trouwboekje van de ouders
  • het attest van de erkenning voor de geboorte (voor ongehuwden)
Wanneer
Je beschikt over een termijn van 15 dagen na de bevalling. Wanneer de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
 
 
BIJKOMENDE INFORMATIE OVER ERKENNINGEN: een advies voor niet-gehuwde toekomstige ouders.
Naar aanleiding van de strijd tegen frauduleuze erkenningen wijzigde op 1 april 2018 de wetgeving voor de erkenning van een kind.
 
Erkenning vóór de geboorte
Vanaf 1 april 2018 gaat een erkenning voor de geboorte gepaard met een administratief proces. Het is vanaf dan niet langer mogelijk om enkel met een bewijs van de gynaecoloog een erkenning af te sluiten. Tevens is een geboorteakte nodig van de erkenner. De dienst burgerlijke stand zal deze geboorteakte aanvragen. Om te voorkomen dat u onnodig naar het gemeentehuis komt, kan u best op voorhand contact opnemen met de dienst burgerlijke stand en de gegevens doorspelen. Zodra de dienst burgerlijke stand de geboorteakte van de erkenner heeft ontvangen, zal er met u contact opgenomen worden en kan er tot de aangifte van erkenning overgegaan worden.
 
Erkenning bij de geboorteaangifte
Als je je kind wilt erkennen bij de geboorteaangifte (de ouders hebben geen erkenning vóór de geboorte gedaan en komen samen het kind aangeven), heb je er alle belang bij zo snel mogelijk langs te komen bij de dienst burgerlijke stand. Een geboorteaangifte moet binnen de 15 kalenderdagen te gebeuren. Hou er rekening mee dat vanaf 1 april 2018 een erkenning start met een administratief proces. Dit heeft als gevolg dat de erkenning mogelijk niet meteen kan opgenomen worden en dat de erkenner zelfs niet meteen in de geboorteakte vermeld wordt.
 
Bij vragen kan je contact opnemen met de dienst burgerlijke stand van de gemeente Galmaarden:
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]