Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Het GBO-project van de Eerstelijnszone Pajottenland focust zich op het proactief opsporen van personen die recht hebben op Verhoogde Tegemoetkoming (RVT) en het uitputten van de afgeleide rechten.

Wie zijn we?

  • Lokale besturen (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat)
  • Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Halle-Vilvoorde)
  • Diensten Maatschappelijk Werk van Ziekenfondsen (DMW)
  • Kind & Gezin

Wat doen we?

We bundelen de krachten om personen die recht hebben op het statuut Verhoogde Tegemoetkoming op te sporen en de afgeleide rechten uit te putten. Het recht op Verhoogde Tegemoetkoming kan een behoorlijk financieel voordeel opleveren. De toekenning gaat gepaard met een inkomensonderzoek.

Voor wie?

Wij zijn er voor elke hulpvrager maar hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals alleenstaande senioren, éénoudergezinnen, personen met een beperking of langdurig zieken,…

Met dit project richten wij ons in het bijzonder naar die personen of gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Hoe doen we dat?

In een persoonlijk gesprek gaan we na wat de noden en behoeften zijn van de hulpvrager. We verwijzen indien nodig door naar een andere partnerorganisatie die je het best kan verder helpen.

Met jouw toestemming maken wij jouw vraag over aan jouw ziekenfonds dat jouw recht op Verhoogde Tegemoetkoming verder zal onderzoeken.

GBO aanmeldingsformulier

Jij kan, als professionele zorgverlener en doorverwijzer, door het invullen en verzenden van dit online formulier iemand aanmelden bij het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) van de Eerstelijnszone Pajottenland.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van de Eerstelijnszone Pajottenland.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:56