Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaar 2023

Gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing - aanslagjaar 2023, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2022.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:48