Gewijzigd subsidiestelsel voor aanleg van gescheiden riolering

combinatie van premie Fluvius een aanvullende gemeentelijke premie


Fluvius voert vanaf 1 januari 2023 een uniform en vernieuwd premiestelsel voor rationeel watergebruik in. In het vernieuwde premiestelsel zal Fluvius aan iedere burger die aan de premievoorwaarden voldoet, een premie voor gescheiden afvoer toekennen ten bedrage van 500 euro en een premie voor een hemelwater- en/of infiltratievoorziening toekennen ten bedrage van maximum 250 euro.

Aanvullend hierop wenst het lokaal bestuur een aanvullende gemeentelijke subsidie toe te kennen om particulieren aan te moedigen om in te zetten op een correct afval- en regenwaterbeheer.
De voorwaarden en het subsidiebedrag vind je hieronder in het aanvullend gemeentelijk subsidiereglement terug.

Laatst aangepast op: 13-03-2023 om 16:11