Groenblauwpeil.be

Groenblauwpeil is een online instrument voor overheden, burgers en bedrijven dat meet hoe goed percelen bestand zijn tegen klimaatverandering en advies geeft over groenblauwe ingrepen om tot een klimaatrobuust perceel te komen. Surf naar groenblauwpeil.be en geef enkele gegevens in over je huis en tuin (zoals je dakoppervlakte, verharding of een regenwaterput). De tool berekent vervolgens hoe goed jouw perceel op dit moment scoort op de groene en blauwe waarden.

Na het berekenen van je score ontvang je ook tips om groene en blauwe acties te nemen die je perceel beter beschermen tegen droogte en wateroverlast, of de biodiversiteit verhogen. Zo bereken je bijvoorbeeld de ideale grootte voor je regenwaterput of leer je welke vegetatie je best plant. Kortom: handige tips die je tuin en woning transformeren tot een groene oase die klaar is voor de toekomst. Ook bedrijven of de bouwsector kunnen Groenblauwpeil gebruiken om de groenblauwe elementen van geplande projecten scherp te stellen. In de tool kies je uit diverse gebouwtypes en schaalniveaus, vergelijk je verschillende projectontwerpen of deel je ze met partners.

Help ons onze klimaatdoelen bereiken

Plant je een boom of onthard je je tuin? Registreer jouw groene of blauwe acties zeker op groenblauwpeil.be. Jouw inspanningen tellen namelijk mee om de klimaatdoelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) te behalen. Door zich te engageren voor dit pact krijgt onze gemeente van de Vlaamse overheid extra middelen voor klimaatacties. Dat zorgt voor nóg meer groen en blauw in jouw buurt! Help je mee onze omgeving optimaal in te richten voor een leefbare toekomst? Surf naar groenblauwpeil.be en ontdek alles zelf!

Laatst aangepast op: 04-04-2024 om 14:07