Groepsaankoop regenwatertonnen

Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt door hevige regenbuien die niet of onvoldoende kunnen opgevangen worden door de bestaande afwatering. Daarom is het zinvol om een extra buffer te voorzien via bijvoorbeeld regenwatertonnen. 

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en zware regenval met wateroverlast. Het ziet ernaar uit dat dit soort weersomstandigheden in de toekomst zal toenemen, zodat de noodzaak aan uitgebreide infrastructuur voor de beheersing van droogte en wateroverlast wenselijk is.

Bij hevige regenval is de plotse hoeveelheid hemelwater zo groot dat het water geen tijd heeft om te infiltreren in de bodem, en de afvoer het debiet niet kan verwerken. Dit geeft lokale wateroverlast tot gevolg.

Door de opvang van hemelwater wordt de afvoer gebufferd en neemt het risico op wateroverlast af. Het opgevangen water kan onder andere worden hergebruikt in de tuin of voor het poetsen. Zeker in tijden van droogte, waarin zuinig gebruik van leidingwater noodzakelijk is, is dit een voordeel.

Daarom organiseert het lokaal bestuur van Galmaarden in samenwerking met Haviland Intercommunale komende lente een groepsaankoop voor bovengrondse regenwatertonnen.

Stappenplan

Stap 1: Stuurgroep bepaalt aanbod en voorwaarden

Het aanbod van de groepsaankoop wordt gekozen door een stuurgroep van enthousiaste burgers die mee beslissen aan welke voorwaarden de regenwatertonnen moeten voldoen en welke eisen gesteld worden aan de leverancier(s). De stuurgroep komt voor de eerste keer samen midden maart (verwacht rond 15 maart).

  • midden maart: 1e bijeenkomst stuurgroep (afspraken omtrent procedure, timing, weging van criteria, firma’s aanschrijven… )
  • midden april: 2e bijeenkomst stuurgroep (selectie firma)

Mee beslissen? Neem deel aan de stuurgroep!
Wil je graag zetelen in de stuurgroep?
Meld je dan vóór 1 maart 2024 vrijblijvend aan via dit online formulier.
Je ontvangt enkele dagen vooraf een link om deel te nemen aan de online sessie.


Stap 2: Infovergadering voor geïnteresseerde inwoners

De gekozen firma geeft een toelichting over het aanbod en gebruik van de regenwatertonnen. Er wordt ruimschoots de tijd voorzien om vragen te stellen. Geïnteresseerde inwoners kunnen nadien hun regenwaterton naar keuze bestellen.

  • Dinsdag 30 april 2024: Algemene infovergadering voor geïnteresseerde inwoners

Kom naar de infovergadering!
Overweeg je om een regenwaterton te kopen? Ontdek alles over het aanbod tijdens onze infoavond op dinsdag 30 april om 19.30 uur in het GC Baljuwhuis (Baljuwzaal). De regenwatertonnen kan je daar ook bezichtigen.
Schrijf je in


Stap 3: Offerte ontvangen en bevestigen

De inwoner ontvangt een offerte van de leverancier en betaalt die binnen de vooropgestelde termijn.

Stap 4: Regenton afhalen

Inwoners ontvangen hun regenwaterton of gaan deze afhalen in een ophaalpunt.

Wil je ook een regenton aan een voordelige prijs?

Blijf op de hoogte over deze groepsaankoop door je vrijblijvend aan te melden vóór 1 maart 2024 via onderstaande formulier.

Meld je hier aan

Gerelateerde items

Laatst aangepast op: 05-02-2024 om 17:06