Heraanleg begraafplaatsen

Het lokaal bestuur werkt aan de heraanleg van de gemeentelijke begraafplaatsen. Gewijzigde regelgeving, nieuwe beleidsvisies op de openbare ruimte en vooral ook de vragen en suggesties van de burger over het gebruik van onze begraafplaatsen, hebben ertoe geleid dat we een landschapsarchitect hebben aangeduid om over deze uitdagingen na te denken...

We wensen aantrekkelijke, groenere, maar ook vlot te onderhouden begraafplaatsen in te richten die voor de bezoeker rust en eenvoud uitstralen en ook de gelegenheid geeft om er elkaar op een ingetogen manier te ontmoeten.

Aan de herinrichting zal ook een digitalisering van de begraafplaatsen worden gekoppeld zodat onze diensten met een eenvoudige klik op de knop toegang krijgen tot alle relevante gegevens van elke rustplaats. Ook de grond- en concessietermijnen kunnen op die manier beter worden opgevolgd, wat de communicatie met de burger ten goede zal komen.

In het najaar van 2021 hebben we de input van onze inwoners gevraagd via een online bevraging en via een bevraging in ons infoblad. Met deze resultaten is de werkgroep aan de slag gegaan. Deze werkgroep bestaat enerzijds uit inwoners die zich hebben opgegeven en anderzijds personeel van het lokaal bestuur, de schepen en de architect. Zodra de plannen goedgekeurd zijn, zullen de begraafplaatsen één per één heraangelegd worden.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:40