Herbruikbare bekers

Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% ervan wordt ingezameld voor recyclage.
Vanaf 1 januari 2025 geldt het verbod ook voor petflessen en blikjes.

Het lokaal bestuur heeft 1.000 herbruikbare bekers ter beschikking voor de organisatie van evenementen:

 • georganiseerd door: het lokaal bestuur, erkende en niet-erkende Galmaardse verenigingen (met zetel in Galmaarden), gemeentelijke adviesraden, scholen uit Galmaarden, externe organisaties waarin de gemeente participeert voor activiteiten op het grondgebied Galmaarden, organisatoren van buurt- en straatfeesten en lokale ondernemers;
 • én die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente.


De uitlening van de herbruikbare bekers met bijhorende transportbakken is gratis. Er wordt enkel een waarborg gevraagd van 50 euro per transportbak. Iedere transportbak bevat 250 herbruikbare bekers. Zonder betaling van de waarborg wordt het materiaal niet uitgeleend. De bekers worden aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tenminste 1 maand vóór de aanvang van het evenement in te dienen bij de dienst Vrije Tijd.
Indien de aanvraag kadert in een evenementenaanvraag, wordt de uitlening van de bekers in de evenementenaanvraag verwerkt.
De bekers dienen uiterlijk 5 kalenderdagen na het evenement, gereinigd, gedroogd en netjes opgeborgen in de daartoe voorziene transportbakken, teruggebracht te worden. Bij beschadiging, het ontbreken van artikelen en/of laattijdig terugbrengen, zullen er wel bijkomende kosten aangerekend worden.
 

Nuttige tips voor een goed gebruik van herbruikbare bekers:

 • Werk met waarborgsysteem
  • cash waarborgsysteem: 1 lege beker = 1 euro
  • jeton systeem: 1 lege beker = 1 jeton
 • Communiceer duidelijk naar je bezoekers over het gekozen systeem. Maak hen duidelijk dat de bekers niet in de vuilbak horen.
 • Beperk het aantal bekers dat je in gebruik neemt (voorzie er ongeveer 2 tot 3 per persoon)
 • Voorkom een enorme berg bekers die op het einde van het evenement moeten afgewassen worden door doorlopend lege bekers in te verzamelen, meteen af te wassen en opnieuw te gebruiken
 • Zorg er voor dat bekers na het evenement zorgvuldig worden gedroogd, dit voorkomt schimmelvorming van de bekers.
Laatst aangepast op: 17-07-2023 om 10:46