Hervorming rijopleiding

Gepubliceerd op woensdag 6 maart 2024 om 08.31 uur
Ben je van plan om het komende jaar je rijbewijs B te halen? Hou rekening met enkele wijzigingen vanaf 1 maart 2024.

Verplicht vormingsmoment voor begeleiders

Een kandidaat-bestuurder die vanaf 1 maart 2024 een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvraagt (M36 of M12), moet een begeleider hebben die een opleiding van 3 uur heeft gevolgd bij een erkende rijschool of een erkende lesgever.

Het vormingsmoment moet je - als begeleider - minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van de kandidaat-bestuurder gevolgd hebben en is 10 jaar geldig.

Heb je het vormingsmoment tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020 al gevolgd?

Je moet het niet meer opnieuw doen. Je moet wel het papieren begeleidersattest, dat je na het vormingsmoment ontving, kunnen voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

Alleen geldig in Vlaanderen

Het vormingsmoment in WalloniĆ« is niet hetzelfde als het vormingsmoment in Vlaanderen. Als de begeleider een attest heeft van een vormingsmoment in WalloniĆ« zal dat attest niet geaccepteerd worden. De begeleider moet nog steeds een vormingsmoment volgen in Vlaanderen.

Meer info

Meer info vind je op de website van Vlaanderen


Minimale oefenperiode wordt verlengd naar 5 maanden

Elke kandidaat-bestuurder moet vanaf 1 maart 2024, tussen het afleveren van het voorlopig rijbewijs en het afleggen van het praktisch examen, minstens 5 maanden verplicht oefenen op de openbare weg.

Let op: dit geldt ook voor kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs verkregen hebben voor 1 maart 2024 wanneer ze pas vanaf 1 maart 2024 hun praktijkexamen afleggen.

Meer info

Meer info vind je op de website van Vlaanderen.