Huwelijken

Als u wil trouwen, reserveert u zo vlug mogelijk een huwelijksdag en uur. U kunt dit telefonisch, per e-mail, brief of fax. Het uur van huwelijk wordt besproken met de dienst burgerlijke stand, eventueel na overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand.
De definitieve datum wordt door één van beide huwelijkspartners schriftelijk bevestigd op de dienst burgerlijke stand.

De huwbare leeftijd wordt voor beide partners vastgesteld op 18 jaar.  De opheffing van deze leeftijdvereiste kan verleend worden door de jeugdrechtbank.

Het huwelijk kan naar keuze in de woonplaats van een van beide partners worden voltrokken. 

Belgen die in het buitenland verblijven en niet meer in België zijn ingeschreven, doen de aangifte:

 • in de laatste gemeente van inschrijving 
 • in de inschrijvingsplaats van bloedverwanten tot en met de 2de graad
 • in hun geboorteplaats in België
 • indien bovenstaande niet van toepassing is: bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel

In dit laatste geval kunt u natuurlijk ook in het buitenland huwen en volgt u de huwelijksformaliteiten van het betreffende land. U legt de huwelijksakte voor registratie voor aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de woonplaats. Een Belg kan, indien gewenst, deze akte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Van zodra wij in het bezit zijn van de nodige documenten, wordt er overgegaan tot aangifte van huwelijk. De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een voor echtverklaarde volmacht van de andere partner. Het burgerlijk huwelijk mag niet voltrokken worden voor de 14de dag na het opmaken van de akte van aangifte van huwelijk. Deze akte is 6 maanden geldig.

Wat brengt u mee?

 • indien u in België geboren bent (of uw geboorteakte is overgeschreven in een Belgische gemeente), uw domicilie is in België en u hebt de Belgische nationaliteit:
  • kopie van uw identiteitskaarten
  • het rijksregisternummer van uw getuigen (geen getuigen of maximum 4 getuigen) 
 • indien u in het buitenland geboren bent, er woont en/of er reeds een ontbinding van een vorig huwelijk hebt verkregen, en /of een buitenlandse nationaliteit bezit, moeten alle bewijsstukken afgeleverd worden door de betrokken buitenlandse instantie. Niet zelden moeten die voorzien zijn van een bepaalde vorm van legalisatie en de nodige vertaling in het Nederlands.
  • geboorteakte
  • bewijs van woonst
  • bewijs van nationaliteit
  • bewijs van ongehuwde staat of ontbinding van het huwelijk
  • kopie van uw identiteitskaarten
  • kopie van de identiteitskaarten van de getuigen (geen getuigen of maximum 4 getuigen)

Het huwelijk wordt voltrokken in de trouwzaal van het gemeentehuis.

Het burgerlijk huwelijk is gratis zowel tijdens de weekdagen als in het weekend.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]